#1 Japanese Used Car in Japan
Used Car Stocks
Car Year Milage FOB
Honda CR-V

Car Id: 005079

2000
26,000 km
$ 4,854
Honda Integra

Car Id: 005074

2003
72,000 km
$ 6,095
Honda Integra

Car Id: 005072

2002
52,000 km
$ 5,143
Honda Civic

Car Id: 005069

2016
33,000 km
$ 36,952
Honda Civic

Car Id: 005067

2011
58,000 km
$ 16,000
Honda CR-V

Car Id: 005064

2011
64,000 km
$ 13,000
Honda Integra

Car Id: 005024

1996
167,000 km
$ 8,900
Honda Civic

Car Id: 005020

2016
11,000 km
$ 39,238
Honda CR-V

Car Id: 005019

2013
45,345 km
$ 17,333
Honda Stream

Car Id: 005015

2011
74,000 km
$ 8,476
Honda CR-V

Car Id: 004994

2003
82,000 km
$ 5,714
Honda Accord

Car Id: 004958

2006
90,000 km
$ 5,248
Honda CR-V

Car Id: 004938

2016
8,000 km
$ 27,238
Honda CR-V

Car Id: 004936

2010
55,000 km
$ 11,845
Honda VEZEL

Car Id: 004927

2017
3,000 km
$ 24,952
Honda Step WGN

Car Id: 004852

2011
96,000 km
$ 10,200
Honda CR-V

Car Id: 004833

2009
62,000 km
$ 10,295
Honda Stream

Car Id: 004771

2010
76,000 km
$ 7,528
Honda Accord

Car Id: 004765

2004
122,000 km
$ 9,314
Honda CR-V

Car Id: 004733

2008
100,000 km
$ 8,642
Honda CR-V

Car Id: 004732

2009
88,000 km
$ 9,328
Honda Fit

Car Id: 004729

2010
34,000 km
$ 4,466
Honda Accord

Car Id: 004728

2007
134,000 km
$ 8,571
Honda CR-V

Car Id: 004701

2010
67,000 km
$ 10,784
Honda CR-V

Car Id: 004700

2011
72,000 km
$ 12,300
Honda CR-V

Car Id: 004661

2006
71,100 km
$ 6,667
Honda Accord

Car Id: 004656

2006
145,000 km
$ 11,048
Honda Accord

Car Id: 004655

2010
60,000 km
$ 10,381
Honda Insight

Car Id: 004632

2010
108,000 km
$ 4,882
Honda CR-V

Car Id: 004615

2014
16,000 km
$ 19,524
Honda CR-V

Car Id: 004572

2013
23,300 km
$ 19,505
Honda Accord

Car Id: 004559

2012
60,000 km
$ 17,868
Honda CR-V

Car Id: 004552

2011
82,000 km
$ 12,942
Honda CR-V

Car Id: 004530

2014
22,000 km
$ 17,888
Honda CR-V

Car Id: 004529

2011
77,000 km
$ 16,214
Honda CR-V

Car Id: 004528

2010
89,000 km
$ 13,039
Honda CR-V

Car Id: 004527

2006
125,000 km
$ 6,078
Honda Airwave

Car Id: 004423

2010
51,000 km
$ 8,000
Honda CR-V

Car Id: 004392

2010
36,000 km
$ 13,883
Honda Stream

Car Id: 004339

2010
52,000 km
$ 7,680
Honda Airwave

Car Id: 004312

2008
92,000 km
$ 4,175
Honda CR-V

Car Id: 004286

2010
94,000 km
$ 13,108
Honda CR-V

Car Id: 004285

2010
41,000 km
$ 14,175
Honda Accord

Car Id: 004278

2005
115,000 km
$ 9,020
Honda Accord

Car Id: 004262

2007
76,000 km
$ 5,528
Honda Stream

Car Id: 004259

2010
64,000 km
$ 6,800
Honda CR-V

Car Id: 004252

2002
85,000 km
$ 5,632
Honda CR-V

Car Id: 004237

2007
115,000 km
$ 6,990
Honda CR-V

Car Id: 004236

2005
105,000 km
$ 5,922
Honda Civic Type

Car Id: 004227

2003
57,000 km
$ 11,515
Honda CR-V

Car Id: 004225

2007
127,000 km
$ 7,055
Honda CR-V

Car Id: 004224

2006
89,000 km
$ 6,573
Honda CR-V

Car Id: 004223

2006
89,000 km
$ 6,573
Honda CR-V

Car Id: 004162

2005
56,000 km
$ 5,809
Honda CR-V

Car Id: 004161

2006
83,000 km
$ 7,804
Honda CR-V

Car Id: 004158

2006
93,000 km
$ 6,318
Honda Elysion

Car Id: 004104

2010
111,000 km
$ 10,094
Honda Elysion

Car Id: 004103

2010
92,000 km
$ 12,330
Honda VEZEL

Car Id: 004101

2016
25,000 km
$ 19,604
Honda Elysion

Car Id: 004097

2010
35,000 km
$ 13,248
Honda Civic Type

Car Id: 004049

2016
800 km
$ 45,857
Honda CR-V

Car Id: 004023

2011
21,000 km
$ 17,761
Honda CR-V

Car Id: 004022

2015
28,000 km
$ 22,261
Honda Civic Type

Car Id: 004005

2008
67,000 km
$ 25,198
Honda Select Model

Car Id: 003985

2016
500 km
$ 55,238
Honda Accord

Car Id: 003982

2000
140,000 km
$ 4,571
Honda Civic Type

Car Id: 003953

2016
2,600 km
$ 40,286
Honda CR-V

Car Id: 003914

1996
52,000 km
$ 3,463
Honda CR-V

Car Id: 003913

1996
52,000 km
$ 3,463
Honda CR-V

Car Id: 003896

2009
56,000 km
$ 12,132
Honda Accord

Car Id: 003874

2002
53,000 km
$ 8,662
Honda Accord

Car Id: 003794

2000
96,000 km
$ 5,191
Honda Elysion

Car Id: 003781

2007
159,000 km
$ 3,868
Honda Civic Type

Car Id: 003702

2005
99,000 km
$ 9,123
Honda CR-V

Car Id: 003687

2006
104,000 km
$ 0
Honda CR-Z

Car Id: 003674

2013
23,000 km
$ 30,480
Honda Accord

Car Id: 003671

2005
119,000 km
$ 8,586
Honda Civic Type

Car Id: 003670

2016
4,000 km
$ 47,834
Honda CR-V

Car Id: 003604

2012
47,000 km
$ 21,893
Honda Civic Type

Car Id: 003603

2004
132,000 km
$ 11,166
Honda CR-V

Car Id: 003566

2011
42,000 km
$ 14,229
Honda CR-V

Car Id: 003538

2012
51,000 km
$ 16,019
Honda CR-V

Car Id: 003535

2011
59,000 km
$ 15,531
Honda CR-V

Car Id: 003461

2013
33,000 km
$ 20,346
Honda CR-V

Car Id: 003417

2001
79,000 km
$ 4,858
Honda Elysion

Car Id: 003410

2008
80,600 km
$ 12,705
Honda CR-V

Car Id: 003386

2006
101,000 km
$ 6,726
Honda CR-V

Car Id: 003385

2002
72,000 km
$ 4,858
Honda CR-V

Car Id: 003384

2007
52,000 km
$ 12,222
Honda CR-V

Car Id: 003349

2014
9,000 km
$ 20,185
Honda CR-V

Car Id: 003348

2008
99,000 km
$ 8,247
Honda CR-V

Car Id: 003347

2010
52,000 km
$ 15,194
Honda CR-V

Car Id: 003341

2011
43,000 km
$ 18,070
Honda CR-V

Car Id: 003340

2006
27,000 km
$ 8,844
Honda Freed

Car Id: 003283

2010
67,000 km
$ 6,921
Honda CR-V

Car Id: 003258

2001
111,951 km
$ 4,350
Honda Stream

Car Id: 003224

2008
89,000 km
$ 4,037
Honda Odyssey

Car Id: 003216

2006
118,000 km
$ 3,749
Honda Step WGN

Car Id: 003188

2010
64,000 km
$ 19,224
Honda CR-V

Car Id: 003100

2007
65,000 km
$ 12,321
Honda CR-V

Car Id: 003098

2014
96,000 km
$ 9,909
Honda CR-V

Car Id: 003097

2014
105,000 km
$ 9,721
Honda Step WGN

Car Id: 003050

2014
38,000 km
$ 19,897
Honda Fit

Car Id: 003025

2013
45,000 km
$ 12,015
Honda Step WGN

Car Id: 003007

2010
64,000 km
$ 12,688
Honda Freed

Car Id: 002943

2010
81,000 km
$ 7,630
Honda Airwave

Car Id: 002918

2008
78,000 km
$ 5,932
Honda Step WGN

Car Id: 002912

2015
15,000 km
$ 29,412
Honda Odyssey

Car Id: 002880

2007
131,000 km
$ 6,440
Honda Fit

Car Id: 002873

2015
55,000 km
$ 13,962
Honda Fit

Car Id: 002816

2013
12,000 km
$ 16,313
Honda Freed

Car Id: 002800

2014
38,000 km
$ 10,900
Honda CR-Z

Car Id: 002782

2010
33,440 km
$ 14,210
Honda CR-V

Car Id: 002771

2003
102,000 km
$ 5,543
Honda Odyssey

Car Id: 002758

2008
115,000 km
$ 5,241
Honda Accord Wagon

Car Id: 002746

2005
36,000 km
$ 5,932
Honda Odyssey

Car Id: 002718

2010
87,000 km
$ 9,516
Honda CR-Z

Car Id: 002712

2012
67,000 km
$ 12,696
Honda Stream

Car Id: 002681

2006
48,000 km
$ 6,152
Honda Stream

Car Id: 002629

2006
76,575 km
$ 4,394
Honda Odyssey

Car Id: 002627

2011
57,000 km
$ 9,823
Honda Odyssey

Car Id: 002604

2010
30,000 km
$ 10,189
Honda Odyssey

Car Id: 002597

2008
72,269 km
$ 5,270
Honda CR-V

Car Id: 002586

1996
130,000 km
$ 4,136
Honda Step WGN

Car Id: 002570

2005
119,000 km
$ 6,333
Honda Stream

Car Id: 002569

2008
99,600 km
$ 5,971
Honda Odyssey

Car Id: 002518

2010
22,000 km
$ 16,105
Honda Freed

Car Id: 002510

2009
83,000 km
$ 7,586
Honda Integra

Car Id: 002495

2005
73,452 km
$ 16,014
Honda Integra

Car Id: 002494

2005
73,452 km
$ 16,014
Honda Freed

Car Id: 002464

2011
36,000 km
$ 10,481
Honda Odyssey

Car Id: 002463

2006
124,000 km
$ 6,002
Honda ZEST SPARK

Car Id: 002458

2010
47,400 km
$ 6,333
Honda CR-Z

Car Id: 002434

2012
31,000 km
$ 16,738
Honda CR-Z

Car Id: 002432

2013
14,000 km
$ 20,357
Honda Odyssey

Car Id: 002425

2009
63,000 km
$ 9,229
Honda Freed

Car Id: 002420

2008
92,000 km
$ 6,967
Honda Fit

Car Id: 002407

2016
350 km
$ 12,848
Honda Stream

Car Id: 002402

2007
61,000 km
$ 7,510
Honda Fit

Car Id: 002388

2014
15,000 km
$ 19,905
Honda Insight

Car Id: 002382

2011
33,000 km
$ 9,319
Honda VEZEL

Car Id: 002376

2014
12,000 km
$ 23,071
Honda VEZEL

Car Id: 002364

2014
10,000 km
$ 17,733
Honda CR-V

Car Id: 002332

2008
85,000 km
$ 9,322
Honda Airwave

Car Id: 002259

2005
72,000 km
$ 4,295
Honda Accord

Car Id: 002251

2006
13,830 km
$ 7,329
Honda Accord Wagon

Car Id: 002240

1998
119,000 km
$ 3,416
Honda Step WGN

Car Id: 002216

2012
20,000 km
$ 21,696
Honda Freed

Car Id: 002202

2010
21,000 km
$ 16,910
Honda Step WGN

Car Id: 002200

2009
13,000 km
$ 17,346
Honda Fit Hybrid

Car Id: 002182

2014
37,240 km
$ 15,326
Honda Freed

Car Id: 002176

2015
356 km
$ 19,774
Honda VEZEL

Car Id: 002173

2014
19,000 km
$ 18,557
Honda Stream

Car Id: 002164

2008
93,000 km
$ 4,801
Honda Stream

Car Id: 002163

2001
163,000 km
$ 4,432
Honda Stream

Car Id: 002162

2001
163,000 km
$ 4,432
Honda HR-V

Car Id: 002161

2002
148,373 km
$ 5,170
Honda Odyssey

Car Id: 002145

2009
70,804 km
$ 9,322
Honda HR-V

Car Id: 002144

1999
112,391 km
$ 4,350
Honda Elysion

Car Id: 002125

2008
95,941 km
$ 9,943
Honda CR-V

Car Id: 002118

1998
186 km
$ 3,348
Honda Freed

Car Id: 002072

2012
56,000 km
$ 12,556
Honda Lelse ife

Car Id: 002018

2012
59,092 km
$ 7,917
Honda Freed

Car Id: 001995

2010
52,794 km
$ 9,322
Honda CR-V

Car Id: 001987

2006
57,000 km
$ 10,767
Honda Step WGN

Car Id: 001984

2011
103,561 km
$ 8,494
Honda CR-V

Car Id: 001975

2006
91,000 km
$ 10,301
Honda CR-V

Car Id: 001974

2012
57,000 km
$ 19,895
Honda Fit

Car Id: 001963

2012
24,000 km
$ 9,596
Honda Mobilio Spike

Car Id: 001879

2007
71,000 km
$ 4,478
Honda CR-V

Car Id: 001877

2004
104,047 km
$ 5,338
Honda CR-V

Car Id: 001876

2013
15,000 km
$ 25,695
Honda CR-V

Car Id: 001875

2006
115,227 km
$ 5,700
Honda CR-V

Car Id: 001872

2013
14,000 km
$ 24,157
Honda Freed

Car Id: 001871

2011
42,000 km
$ 11,515
Honda CR-V

Car Id: 001870

2006
91,355 km
$ 13,029
Honda CR-V

Car Id: 001868

2006
46,000 km
$ 13,390
Honda CR-V

Car Id: 001867

2006
87,000 km
$ 11,762
Honda CR-V

Car Id: 001865

2013
14,094 km
$ 25,333
Honda CR-V

Car Id: 001861

2007
60,000 km
$ 10,857
Honda CR-V

Car Id: 001854

2011
20,900 km
$ 15,993
Honda Fit

Car Id: 001839

2015
14,000 km
$ 14,657
Honda Civic

Car Id: 001836

2001
144,000 km
$ 2,924
Honda Step WGN

Car Id: 001831

2001
122,000 km
$ 4,667
Honda Odyssey

Car Id: 001830

2000
125,000 km
$ 4,286
Honda CR-Z

Car Id: 001789

2013
16,949 km
$ 17,714
Honda Fit

Car Id: 001788

2004
70,000 km
$ 3,810
Honda CR-Z

Car Id: 001784

2013
16,949 km
$ 17,714
Honda Fit Hybrid

Car Id: 001703

2011
20,000 km
$ 8,615
Honda Freed

Car Id: 001682

2009
91,000 km
$ 6,667
Honda Honda Others

Car Id: 001657

2015
3,388 km
$ 19,619
Honda CR-Z

Car Id: 001654

2014
27,465 km
$ 15,333
Honda N-WGN

Car Id: 001621

2016
3 km
$ 13,171
Honda Freed

Car Id: 001620

2008
76,000 km
$ 10,940
Honda Elysion

Car Id: 001615

2004
110,000 km
$ 5,324
Honda Freed

Car Id: 001605

2010
83,030 km
$ 7,192
Honda Fit

Car Id: 001603

2010
66,000 km
$ 7,922
Honda Fit Hybrid

Car Id: 001596

2012
13,158 km
$ 11,779
Honda Fit

Car Id: 001566

2016
1,000 km
$ 14,335
Honda Fit

Car Id: 001564

2012
8,000 km
$ 15,561
Honda Elysion

Car Id: 001545

2006
90,288 km
$ 6,258
Honda Insight

Car Id: 001534

2009
55,200 km
$ 7,192
Honda Fit

Car Id: 001527

2013
58,000 km
$ 10,563
Honda Fit

Car Id: 001518

2008
121,000 km
$ 3,793
Honda Odyssey

Car Id: 001488

2003
76,000 km
$ 5,978
Honda Odyssey

Car Id: 001464

2009
68,000 km
$ 13,487
Honda Fit

Car Id: 001463

2008
102,000 km
$ 4,390
Honda VEZEL

Car Id: 001435

2015
30 km
$ 20,321
Honda Stream

Car Id: 001429

2008
102 km
$ 7,232
Honda Airwave

Car Id: 001419

2007
65,464 km
$ 6,074
Honda Edix

Car Id: 001417

2007
29,000 km
$ 7,063
Honda Odyssey

Car Id: 001400

2004
127,000 km
$ 6,194
Honda Fit

Car Id: 001396

2002
90,000 km
$ 2,682
Honda Insight

Car Id: 001390

2011
17,000 km
$ 16,835
Honda Odyssey

Car Id: 001383

2011
84,000 km
$ 15,252
Honda Odyssey

Car Id: 001364

2005
65,970 km
$ 8,042
Honda Airwave

Car Id: 001363

2009
65,000 km
$ 9,124
Honda Accord Tourer

Car Id: 001344

2009
45,000 km
$ 13,653
Honda Accord Wagon

Car Id: 001333

2010
21,000 km
$ 33,905
Honda Fit

Car Id: 001305

2014
29,000 km
$ 16,602
Honda Stream

Car Id: 001303

2009
23,000 km
$ 11,597
Honda Edix

Car Id: 001263

2005
29,000 km
$ 7,354
Honda Insight

Car Id: 001260

2009
49,000 km
$ 9,140
Honda Fit

Car Id: 001246

2014
23,000 km
$ 7,713
Honda VEZEL

Car Id: 001216

2014
10,000 km
$ 25,238
Honda VEZEL

Car Id: 001200

2014
14,000 km
$ 21,101
Honda Elysion

Car Id: 001106

2005
33,000 km
$ 8,014
Honda Fit

Car Id: 001099

2004
99,000 km
$ 2,640
Honda CR-V

Car Id: 001031

2008
78,500 km
$ 15,086
Honda CR-V

Car Id: 001026

2007
73,000 km
$ 10,749
Honda CR-V

Car Id: 001020

2008
32,000 km
$ 13,671
Honda CR-V

Car Id: 000957

2011
28,000 km
$ 18,457
Honda Fit

Car Id: 000951

2011
38,000 km
$ 10,277
Honda Odyssey

Car Id: 000929

2007
78,000 km
$ 6,408
Honda CR-V

Car Id: 000896

2007
71,146 km
$ 9,320
Honda CR-V

Car Id: 000889

2007
57,000 km
$ 7,731
Honda Honda Others

Car Id: 000882

2015
6,000 km
$ 29,135
Honda CR-V

Car Id: 000808

2007
94,000 km
$ 8,929
Honda VEZEL

Car Id: 000784

2014
10,033 km
$ 23,535
Honda CR-V

Car Id: 000770

2007
76,000 km
$ 14,170
Honda CR-V

Car Id: 000769

2007
73,000 km
$ 15,767
Honda CR-V

Car Id: 000767

2013
26,000 km
$ 25,329
Honda CR-V

Car Id: 000765

2012
18,000 km
$ 27,207
Honda CR-V

Car Id: 000762

2006
56,000 km
$ 17,688
Honda CR-V

Car Id: 000757

2012
54,000 km
$ 22,215
Honda Accord

Car Id: 000745

2007
104,000 km
$ 4,076
Honda Accord

Car Id: 000743

2005
135,000 km
$ 4,076
Honda Accord

Car Id: 000740

2009
62,000 km
$ 11,006
Honda CR-V

Car Id: 000716

2007
93,000 km
$ 8,662
Honda Odyssey

Car Id: 000709

2014
33,000 km
$ 32,066
Honda CR-V

Car Id: 000697

2011
75,000 km
$ 13,526
Honda Vamos

Car Id: 000606

2007
63,000 km
$ 9,681
Honda Vamos

Car Id: 000603

2001
108,841 km
$ 5,916
Honda CR-V

Car Id: 000602

2006
280,000 km
$ 10,851
Honda Vamos

Car Id: 000601

2004
91,750 km
$ 4,913
Honda CR-V

Car Id: 000574

2007
93,000 km
$ 6,924
Honda CR-V

Car Id: 000549

2009
73,000 km
$ 9,987
Honda CR-V

Car Id: 000427

2009
73,000 km
$ 9,050
Honda CR-V

Car Id: 000400

2009
43,000 km
$ 22,037
Honda Step WGN

Car Id: 000383

2005
72,063 km
$ 5,910
Honda CR-V

Car Id: 000358

2007
88,000 km
$ 11,820
Honda Accord

Car Id: 000346

2007
33,000 km
$ 0
Honda VEZEL

Car Id: 000343

2014
38,000 km
$ 24,641
Honda CR-V

Car Id: 000321

2007
92,000 km
$ 8,488
Honda CR-V

Car Id: 000307

2007
94,000 km
$ 12,453
Honda Odyssey

Car Id: 000226

2004
118,000 km
$ 4,295
Honda Stream

Car Id: 000224

2008
100,900 km
$ 4,714
Honda CR-V

Car Id: 000210

2010
81,000 km
$ 14,084
Honda CR-V

Car Id: 000208

2009
72,475 km
$ 9,612
Honda CR-V

Car Id: 000207

2008
36,000 km
$ 13,889
Honda CR-V

Car Id: 000206

2009
72,475 km
$ 9,612
Honda CR-V

Car Id: 000203

2009
41,000 km
$ 13,400
Honda Accord

Car Id: 000141

2003
131,000 km
$ 7,333
Honda Odyssey

Car Id: 000138

2009
33,400 km
$ 14,857
Honda Insight

Car Id: 000137

2009
110,000 km
$ 3,352
Honda Accord

Car Id: 000136

2003
92,000 km
$ 6,475
Honda Accord

Car Id: 000132

2002
128,000 km
$ 6,181
Honda Accord

Car Id: 000131

2002
128,000 km
$ 4,505
Honda Accord

Car Id: 000128

2002
156,000 km
$ 6,810
Honda CR-V

Car Id: 000065

2011
40,000 km
$ 16,238
Honda CR-V

Car Id: 000063

2011
34,000 km
$ 16,238
Honda Integra

Car Id: 000050

2001
95,000 km
$ 11,719
Honda Accord

Car Id: 000046

2004
101,000 km
$ 10,149
Search by Cars
to